All results of the participant: Sugimoto Takashi

"Gymkhana GP 2021: stage 3": Sugimoto Takashi

13.07.2021 Suzuki GSX 1300R Hayabusa 01:07.72
17.07.2021 Suzuki GSX 1300R Hayabusa 01:07.55
Back to the stage