All results of the participant: Lyadetskaya Nadezhda

"Gymkhana GP 2021: stage 3": Lyadetskaya Nadezhda

29.06.2021 Kawasaki D-Tracker 250 01:00.79
08.07.2021 Kawasaki D-Tracker 250 00:58.87
13.07.2021 Kawasaki D-Tracker 250 00:57.84
15.07.2021 Kawasaki D-Tracker 250 00:56.66
Back to the stage