All results of the participant: Kuznetsov Evgeniy

"Gymkhana GP 2019: stage 6": Kuznetsov Evgeniy

29.08.2019 Kawasaki D-Tracker 250 00:50.95
15.09.2019 Honda VTR250 00:49.75
Back to the stage