All results of the participant: Lyadetskaya Nadezhda

"Gymkhana GP 2019: stage 6": Lyadetskaya Nadezhda

31.08.2019 Kawasaki D-Tracker 250 00:54.08
10.09.2019 Kawasaki D-Tracker 250 00:53.16
15.09.2019 Kawasaki D-Tracker 250 00:51.77
Back to the stage