Krezhevskikh Pavel: progress on Eraser

Krezhevskikh Pavel: progress on the figure "Eraser"

Date

Motorcycle

Time

Rating

10.09.2017 Honda CB600F Hornet 00:39.67 106.84%