Koshevaya Marina: progress on Pita GP

Koshevaya Marina: progress on the figure "Pita GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

03.11.2018 Suzuki GSR600 00:51.30 141.56%