Kuznetsov Evgeniy: progress on Pita GP

Gymkhana GP 2022: stage 3

Kuznetsov Evgeniy: progress on the figure "Pita GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

06.05.2020 Honda VTR250 00:39.77 110.72%
13.05.2020 Honda VTR250 00:39.05 108.71%