Rychkov Aleksey: progress on Shiso GP

Rychkov Aleksey: progress on the figure "Shiso GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

10.10.2021 Yamaha Virago XV 750 00:57.01 145.4%