Semizarov (Skv@ZnyaK~) Sergey: progress on Rotations GP

Gymkhana GP 2022: stage 1

Semizarov (Skv@ZnyaK~) Sergey: progress on the figure "Rotations GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

17.08.2021 Honda VTR250 00:21.50 114.42%