Pletnev Yuriy: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Pletnev Yuriy: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

09.05.2019 Honda CBR600F4i 00:36.75 147.12%