Sidel`nikov Viktor: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Sidel`nikov Viktor: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

25.06.2017 Honda CB-1 00:31.44 125.86%
06.07.2017 Honda CB-1 00:31.17 124.78%