Pushkarev Viktor: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 3

Pushkarev Viktor: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

28.04.2018 Honda VFR750F 00:30.82 123.38%
31.03.2019 Honda VFR750F 00:30.48 122.02%
06.07.2019 Honda VFR750F 00:30.28 121.22%