Krezhevskikh Pavel: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2020: stage 1

Krezhevskikh Pavel: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

19.08.2017 Honda CB600F Hornet 00:28.82 112.98%
10.06.2018 Honda CBR600F4i 00:27.73 108.7%
15.09.2018 Honda CBR600F4i 00:26.95 105.64%