Merkulov Oleg: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Merkulov Oleg: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

30.08.2017 Suzuki Address v125 00:38.26 153.16%