Poverennov Vasiliy: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Poverennov Vasiliy: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

11.09.2021 Suzuki GSX-R750 00:29.68 118.82%