Maksyakov Andrey: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Maksyakov Andrey: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

29.07.2017 Honda CBR600F4i 00:38.60 154.52%
29.07.2017 Honda CBR600F4i 00:39.43 157.85%