Kamalov Evgeniy: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Kamalov Evgeniy: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

29.07.2017 Honda CB600S Hornet 00:38.88 155.64%