Amirov Tolegen: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2020: stage 1

Amirov Tolegen: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

18.10.2019 Honda CB1000F 00:32.15 126.03%