Kotsyuba Viktoriya: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Kotsyuba Viktoriya: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

17.09.2021 KTM Duke 200 00:35.66 142.75%
23.09.2021 KTM Duke 200 00:37.62 150.6%