Lanoe Johann: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Lanoe Johann: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

28.07.2018 Honda CB600F Hornet 00:30.16 120.74%
20.02.2019 Honda CB600F Hornet 00:29.77 119.18%
02.07.2020 Yamaha YZF-R1 00:28.20 112.89%
06.07.2020 Yamaha YZF-R1 00:27.92 111.77%