Khokhlov Denis: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Khokhlov Denis: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

25.06.2022 KTM SMC 690 00:37.52 150.2%