Ryashinov Sergey: progress on 8 GP

Gymkhana GP 2022: stage 4

Ryashinov Sergey: progress on the figure "8 GP"

Date

Motorcycle

Time

Rating

26.07.2017 Honda CB-1 00:37.00 148.12%